Muslim Dua

Muslim Dua Hazrat Abu Saeed Khudri (R.A.) aur Hazrat Abu Huraira (R.A.) say rawayat hai k Rasool Allah (S.A.W.) nay irshad farmaya " Juma k roz aik ghari aisi hoti hai k musalman banda us mein Allah Talah say jo mangta hai Allah Pak usay zaroor ata farma detay hain aur wo ghari Asar k