Surah Tariq Ayat 3

سورة الطارق

النَّجۡمُ الثَّاقِبُۙ‏ ﴿۳﴾

Surah Tariq Ayat 3 With Urdu Translation

وہ تارا ہے چمکنے والا  ﴿۳

Surah Tariq Ayat 3 With English Translation

– The piercing Star!