Saas or Bahu ki larai jhagda khatam kernay k liye is naqsh ko zrure azmaen.